ความบกพร่องทางการเรียนรู้ LD
(Learning Disabilities)
ทำไมถึงเรียนไม่เก่ง? ไม่ฉลาด? ไม่สนใจเรียน?
เด็กที่มีสติปัญญาในเกณฑ์ปกติหรือเหนือกว่าเด็กอื่น
แต่บกพร่องในการเรียนรู้ในด้านใดด้านหนึ่งหรือช้ากว่าเด็กที่ มีอายุเท่ากัน การบกพร่องในการเรียนรู้ ไม่ได้เกิดจาก ความพิการทางร่างกายที่แสดงออกให้เห็นชัดเจน หรือ ปัญหาทางอารมณ์ หรือการขาดเรียน ซึ่งบ่อยครั้งเด็กจะรู้ว่า ตนเองเรียนไม่เก่ง ไม่อยากไปโรงเรียน พูดจาฉลาดแต่เรียนหนังสือไม่ได้ หรือโดยบอกว่า เป็นคนขี้เกียจ เกเร และอายที่ทำไม่ได้โดย LD แบ่งออก 3 ด้านดังนี้
การคัดกรอง LD
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเด็ก ซึ่งหากใช้เครื่องมือคัดกรองที่มีคุณภาพจะ ช่วยให้การระบุว่าเด็กคนใดเป็นเด็กที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ชุดพัฒนาทักษะ
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วย 2 รูปแบบการเสริมทักษะ
LEARNING DISABILITIES
อ่านออก เขียนได้
คิดคำนวน
แก้ปัญหา LD
เสริมประสบการณ์
Download ใบสั่งซื้อ
ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อหนังสือชุดพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ได้ที่นี่