ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
ข่าวสารและกิจกรรม
ACTIVITY
Talkknowlogy ครั้งที่ 2 เรื่อง "อนาคตจะไปโลด โค้ดดิ้งคือสิ่งที่ต้องเรียน & รู้ (Coding : the curriclum of the future)"
ACTIVITY
ประกาศผลการประกวด โครงการ “Crayola + Aksorn Nex สนับสนุนคุณครู ออกแบบแผนบูรณาการศิลปะกับการเรียนรู้ แบ่งปันสู่โรงเรียนทั่วประเทศ
NEWS
9 ข้อ น่ารู้กับโปรแกรม Scratch
NEWS
การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม Bloom’s Taxonomy
NEWS
โครงการ “Crayola + Aksorn Nex สนับสนุนคุณครู ออกแบบแผนบูรณาการศิลปะกับการเรียนรู้ แบ่งปันสู่โรงเรียนทั่วประเทศ
ACTIVITY
สามเด็กเกาหลีตะลุย EDCA สถาบันเสริมเพิ่มทักษะ CT,CS,STEAM และปฐมวัย
NEWS
เปิดห้องเรียนวิทยาการคำนวณ โรงเรียนพระมารดากิจจานุเคราะห์ บางกะปิ
NEWS
งานอบรมครู Coding โรงเรียนเอกชน
NEWS
งานเสวนา “ร่วมมือ ร่วมใจ ห่างไกลความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนรู้”
NEWS
โครงการ "นิทานกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการคิดสร้างสรรค์"
NEWS
กิจกรรม micro:bit Basic Programmable Robot ตอน Mission to Mars